ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"

     
 
Перелік обов’язкових документів
Найменування документу Чи завантажено Інформація
1. Статут товариства Так Переглянути
2. Засновницький (установчий) договір Ні Причина: Засновницький (установчий) договір не укладався.
3. Положення про загальні збори Так Переглянути
4. Положення про наглядову раду Так Переглянути
5. Положення про виконавчий орган Так Переглянути
6. Положення про ревізійну комісію Так Переглянути
7. Інші внутрішні положення товариства та зміни до них Так Переглянути
8. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства Ні Причина: Товариство не має філій та представництв
9. Принципи (кодекс) корпоративного управління Так Переглянути
10. Висновки ревізійної комісії (ревізора) Так Переглянути
11. Висновки аудитора Так Переглянути
12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам Так Переглянути
13. Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів) Ні Причина: Проспект емісії цінних паперів відсутній, так як Товариство створене шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство у відповідності до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств».
14. Свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства Так Переглянути
15. Перелік афілійованих осіб товариства Так Переглянути
16. Протоколи загальних зборів Так Переглянути
17. Повідомлення про проведення загальних зборів Так Переглянути
18. Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів Так Переглянути
19. Особлива інформація емітента Так Переглянути
20. Квартальний звіт емітента Ні Причина: Згідно п.3 розділу ІІ Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 на емітента не поширюється обов'язок здійснювати розкриття регулярної квартальної інформації
21. Річний звіт емітента Так Переглянути
22. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права Так Переглянути
23. Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства Ні Причина: Рішення про припинення акціонерного товариства загальними зборами не приймалось
24. Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів Так Переглянути
25. Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) Ні Причина: ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго" не є емітентом іпотечних цінних паперів
26. Інша інформація Ні Причина: Товариство звертає увагу користувачів на наступне: 21.04.2017р. Товариство змінило тип з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства, з 21.04.2017р. на сайті Товариства розміщується регулярна та особлива інформація, повідомлення про проведення загальних зборів та інформація про результати голосування на загальних зборах Товариства. Інша інформація зазначена в цій таблиці та за посиланнями з цієї таблиці, є актуальною для Товариства до зміни типу, а саме до 21.04.2017р.